درباره ما

در ژانویه 2011 یک گروه از دختران جوانان  و زنان متعهد دور هم جمع شدند و  در مورد مشکلات، موانع، عدم  فرصت های شغلی، عدم حکومت داری خوب،   فقر، خشونت، بی ثباتی   و ناتوانی زنان و عدم    دسترسی شانن به حقوق کامل شان با هم    صحبت نمودند   و در نهایت به کشور و جامعه خود متعهد از جلوگیری عواملی که باعث مشکلات برای زنان شده است شدند تا  این مشکلات منجر به تباهی شان نشود .

تمام زنان و مردانی که گرد هم جمع شند و متعهد شدند تا آنجه در خیال شان بوده را به حقیقت تبدیل نمایند.  پیشرفت کشور ما اندیشه ما بود که به واقعیت تبدیل نشد و به این نتیجه رسیدیم که این خیالات به حقیقت هرگز تبدیل نخواهد شد مگر اینکه ما افکار و اذهان خود را بخوانیم، مگر اینکه ما خود مان را درک کنیم. مگر اینکه ما همدیگر مان را درک کنیم و دوست داشته باشیم. مگر اینکه همدیگرمان را بپذیریم و به فکر پیشرفت آینده کشور مان باشیم.

تمام این افکار یکجا شد و به گشایش یک موسسه غیر دولتی که به وزارت عدلیه تحت نام زنان کار جو  ثبت گردید و در ابتداء یک پروژه ای تحت نام پرورش زنبور عسل جهت برقراری تساوی حقوق زنان به این موسسه از طرف دفتر CREATIVE   داده شد و بعدا نام این موسسه با ثبت به وزارت اقتصاد به یکپارچگی زنان برای توانمندسازی جامعه تبدیل شد.

موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه یک ماموریت جنبش اقتصادی با تمامیت زنان است که این نیرو را خداوند برایشان عطاء نموده است. زنان موجود در موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه در تمام ساحات کوشش دارند تا مشکلات زنان را مورد ملاحظه قرار دهند و تغییرات مثبت مانند تعلیم و تربیه ، صحت و اشتغال زایی را در زندگی شان بوجود آورند.

عدالت

دید موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه تغییر دادن و تبدیل نمودن این که چطور به جرایم و نزاع ها پاسخگو باشد تغییراتی را به وجود بیاورد  تا  آنانی که قربانی شده اند را نجات دهد. موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه با تطبیق موفقانه پروژه ها و پیاده سازی استراتیژی برای رسیدن به این […]

بیشتر بخوانید

آموزش و پرورش

موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه برای تامین آموزش و پرورش ابتدایی اختصاص داده شده است. تجربه نشان می دهد افرادی که  تحصیل کرده اند می توانند تصامیم  متفکرانه و آگاهانه اتخاذ نمایند  که زندگی خودشان، فامیل شان، جامعه شان را بطور مثبتی تحت  تاثیر قرار دهد.  امروزه ما در کنار جوامع، دولت ها و […]

بیشتر بخوانید

توسعهء اقتصادی

برنامه های توسعهء اقتصادی موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه فامیل های فقیر را برای کار هایی که درآمد مالی دارد کمک میکند به ویژه فعالیت هایی که توسط زنان اداره میگردند. این موسسه برنامه های وام گیری و پس انداز را نیز برایشان فراهم میسازد تا بتوانند از وامی که میگیرند برای درآمد مالی […]

بیشتر بخوانید

ابتکارات

ابتکارات موسسه یکپارچگی زنان برای توانمندسازی جامعه وایز برای ریشه کن ساختن فقر و بیچارگی که دامنگیر جامعه شده یکی از اجزای پروگرام این موسسه میباشد و تاکید زیادی بالای این هدف دارد.

بیشتر بخوانید

زراعت

موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمندساختن جامعه کوشش مینماید تا فامیل ها را برای تولید غذای بیشتر و بلند بردن عوایدشان کمک نماید در حالی که مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست برای نسل های آینده کمک می کند. همانطور که کشاورزی منبع اصلی درآمد برای جامعه افغانستان و توسعه اقتصاد افغانستان است هشتاد درصد […]

بیشتر بخوانید